Få styr på – og forstå – dit varmeregnskab

Få styr på – og forstå – dit varmeregnskab

Sponsoreret indhold

Som boligejer eller ejer af en lejlighed, skal du betale for det forbrug, du har. Dette forbrug inkluderer dit varmeforbrug, som konkluderes ud fra en opgørelse af dit forbrug af varme, ved at foretage et varmeregnskab. Du bliver måske en smule forvirret, når du modtager din opgørelse over dit varmeregnskab. Denne forvirring kan du komme til livs, ved at læse denne artikel, hvor der kigges nærmere på hvad du skal vide om varmeregnskab.

Varmeregnskabet dækker over alt dit varmeforbrug; det vil sige både el, vand og varme. Brunata tilbyder at give dig et nemt og overskueligt billede af din generelle forbrugsafregning der inkluderer dine udgifter til dit vand-, varme- og elforbrug, så du er fri for at falde bagover næste gang du modtager en varmeregning.

Hvad er et varmeregnskab?

Et varmeregnskab er en opgørelse over, hvor meget varme du har forbrugt i løbet af et år, og dermed hvor meget du skal hæfte for i varme. Der findes flere varmemålere i din husstand, som netop måler varmeforbruget. Hvis du bor i en lejlighed, er der krav om at der skal forefindes et varmeregnskab. Dette udfyldes en gang om året, hvor dine varmemålere i lejligheden vil blive aflæst i samme ombæring.

Fordelingen af dit varmeforbrug i varmeregnskabet

Din opgørelse af varme består af forskellige punkter. Disse punkter er essentielle når der skal laves et varmeregnskab. Helt overordnet kan varmeregnskabet opdeles i to kategorier: Du skal først og fremmest betale for den varme, du bruger til at opvarme din lejlighed – dette gælder eksempelvis den varme der afgives fra dine radiatorer. Derudover inkluderer varmeregnskabet også det varmeforbrug der forbruges til varmt vand. Når du skal i bad, opvarmes vandet og denne opvarmning medregnes også i din samlede opgørelse for varmeregnskabet. Opgørelsen i forhold til disse to kategorier vil der typisk være en fast fordeling af, men det kan dog veksle fra boligforening til boligforening – hvis du bor i lejlighed. Dette indgår dog i dit varmeregnskab.

Hvad fremstår af din varmeopgørelse?

Ved modtagelse af dit varmeregnskab, er der flere ting, der vil indgå i opgørelsen. Kigger vi på selve varmeregnskabet, skal det indgå, hvad det samlede varmeforbrug har været. Derudover skal fordelingen af det benyttede varmeforbruget fremstå – altså hvor mange procent der går til opvarmning af lejemål, og hvor mange procent der går til opvarmning af vand. Dit lejemålsnummer skal selvfølgelig også fremgå af varmeregnskabet. Der skal også være angivet, hvilken periode varmeregnskabet er opgjort for, så du på den måde sikrer dig, at du ikke kommer til at betale for dit varmeforbrug to gange. Da der er nogle poster i varmeregnskabet, der udregnes efter dit lejemåls areal, skal antallet af lejemålets kvadratmeter også fremgå af varmeopgørelsen. Dertil skal dit lejemåls haneandele fremgå af varmeregnskabet. Haneandel benyttes til at udregne, hvor meget varmt vand du har forbrugt. Denne fordelingsmetode benyttes kun, hvis der ikke er varmtvandsmålere tilknyttet lejemålet.

Du kan modtage et forbrugsregnskab ved at kontakte på Brunata.dk til en præcis og fair fordeling af udgifterne. Derudover gør de dit forbrugsregnskab letlæseligt og nemt at forstå, så du får et overskueligt billede af forbrug og udgifter.